การบวกสองเวกเตอร์


การบวกสามเวกเตอร์


การลบสองเวกเตอร์


Reference: http://faraday.physics.utoronto.ca/PVB/Harrison/Flash/index.html