จำนวนผู้เข้าชม

ตั้งแต่ 24/05/2557 ถึงปัจจุบัน

อากาศวันนี้

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
Science Show ประจำปี 2556 (Updated 11 July 2013 20.14)

 Download
 
 download หนังสือกลศาสตร์   คลิก...    
Updated 14 June 2010 19.38. 
 
download เอกสารการสอนรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน  คลิก...
 
 download หนังสือแม่เหล็กไฟฟ้า   คลิก...   
แก้ไขเมื่อ 19 ตุลาคม 2552 11:20 น
 


Powered by Physics CMRU